DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE POLSKI PRZY ZAMÓWIENIU POWYŻEJ 300 ZŁ | ZWROT DO 14 DNI
Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu Konta „I’M NOT BEBE”


§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu konta strony I’M NOT BEBE pod adresem (instagram.com/imnotbebe.brand) jest I’M NOT BEBE s.c., ul. Śniadeckich 9, 64-100 Leszno, NIP: 6972375512.
2. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem konta marki I’M NOT BEBE na Instagramie, przy wykorzystaniu postu.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 10.09.2020 (godz. 10:00) do 14.09.2020 (godz. 10:00). W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników na stronie wskazanej w §1 pkt.1 Regulaminu.


§2 Uczestnicy, głosujący i komentujący

1. Uczestnikami konkursu mogą być:
osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Przystępując do konkursu poprzez skomentowanie postu, Uczestnik akceptuje warunki Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko) na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie konta imnotbebe.brand na Instagramie (instagram.com/imnotbebe.brandoraz strony www.notbebe.pl.


§3 Zasady konkursu

1. Warunkami wzięcia udziału w konkursie są: 
zaobserwowanie profilu (instagram.com/imnotbebe.brand)oznaczenie 3 profili Instagram swoich znajomych pod postem, którzy mogą być zainteresowani konkursem.
2. Konkurs przebiega następująco:
a) Od dnia 10.09.2020 (godz. 10:00) do 14.09.2020 (godz. 10:00) uczestnicy mogą dodawać Zgłoszenia,
b) W dniu 14.09.2020 (godz. 18:00) na koncie strony I’M NOT BEBE na Instagramie zostanie opublikowany wynik konkursu.
3. Zgłoszenia, które odbiegają od tematyki konkursu oraz naruszają niniejszy Regulamin, nie będą brane pod uwagę w Konkursie i nie zostaną dopuszczone do walki o zwycięstwo.
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu w wiadomości prywatnej.


§4 Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości: 300 zł do wykorzystania w naszym sklepie online: www.notbebe.pl.
2. Nagroda zostanie przyznana zwycięzcy po losowaniu spośród komentarzy.
3. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznej odpowiedzi na wiadomość oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. Nagroda zostanie przesłana przez firmę kurierską na adres podany przez zwycięzcę.


§5 Reklamacje i postanowienia końcowe

1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej na adres Organizatora: hello@notbebe.pl, z dopiskiem "Reklamacja konkursu” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną z odpowiedzią w tym terminie.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Laureata i wydania nagrody oraz weryfikacji prawdziwości danych.
6. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. Zamknij